C# Değişken ve Sabitler

Bilgileri program boyunca saklamak gerekir. Sakladığımız hafıza yerine Değişken denir. Kullanmadan önce veri tipi ve ismi belirtilmelidir.
int i; gibi.

Değişkenlere tanımlama anında değer atanabildiği gibi sonradan da değer atanabilir.

Uymamız gereken bazı kurallar var.
Değişken adları boşluk ve özel karakterler içeremez.
Büyük harf küçük harf duyarlılığı vardır.
Aynı satırda farklı türden değerler tanımlanamaz. int 5, string ad; gibi.

Değişken türlerine göz atalım.
int tam sayı tanımlamada kullanılır. int 5; gibi.
string metin tanımlamada kullanılır. string hello word; gibi.
double ondalıklı sayıları tanımlamada kullanılır. double 5,8; gibi.
long çok büyük tam sayıları tanımlamada kullanılır. long 764875545; gibi.
char tek karakter tanımlamada kullanılır. char a; gibi.
bool koşul yapılarında kullanılır. İki değeri vardır. True, False.
bool b1=true;
bool b2=false;
bool b3=6>5;
gibi.

Sabitler ise program içerisinde değerinin değişmesini istemediğimiz zamanlarda kullanılır. π(pi sayısı) gibi. Const ifadesi ile tanımlarız.
const double PI = 3.14; gibi.

You may also like...