C# Form Özellikleri

Form1_Load metodu formumuzun yüklenince çalışmasını istediğimiz komutları bu metodun içine yazıyoruz. Mesela formumuzun içine bir label atalım ve form yüklenince “Formunuz Yüklendi” mesajını bizlere versin.

Bunun için hemen C# projemize ToolBox’dan bir tane label kontrolümüzü ekleyelim ve formumuzun üzerine çift tıklayarak bu metodumuzu aktifleştirelim yada Formumuz seçili iken Properties penceresinde bulunan Load kısmından bu metodumuzu aktif hale getirebiliriz.

Şimdi kod tarafına label kontrolümüzün Text özelliğine “Form Yüklendi” mesajımızı yazalım.

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e){
     label1.Text = "Form Yüklendi.";
}

Şimdi projemizi çalıştığımız zaman formumuz yüklenirken bu metodumuza gelerek kodlarımızı çalıştırıp ondan sonra yükleme işlemini tamamlıyor.

Burada unutulmaması gerek nokta ise; arka tarafta kod yazarken bazı istisna durumlar hariç her satıra noktalı virgül (;) işaretimizi koymaktır.

Şimdi diğer eventlerimize bakmak için Properties penceremizden Events lar kısmından aşağıdaki metodlarımıza bakalım.

Form1_MouseClick metodumuz ise Form1 formumuza mause ile tıkladığımız zaman çalışacak kontrollerimizi yazıyoruz.

private void Form1_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e){
     label1.Text = "Mouse tek tıklama olayı gerçekleşti";
}

Form1_MouseDoubleClick metodumuz ise çift tıklama işlemi gerçekleştiği zaman çalışacak olan metodumuzdur.

private void Form1_MouseDoubleClick(object sender, MouseEventArgs e){
     label1.Text = "Mouse çift tıklama olayı gerçekleşti";
}

Form1_KeyPress metodumuz ise klavyede bir tuşa basıldığı zaman çalışacak olan metodumuzdur.

private void Form1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e){
     label1.Text = "Klavyeden bir tuşa basıldı";
}

You may also like...