Yazdığımız uygulamalar yüksek ihtimalle çok kullanıcılı uygulamalardır. Çoklu kullanıcılı uygulamalar genelde Sunucu(Server)/İstemci(Client) mantığı ile yazılır. Sunucu yani çevrim içi çalışan, tüm verilerin tutulduğu merkezi bir sistem. İstemci yani bu merkezi sisteme bağlı çalışan merkezi sisteme veri iletimi yapan, kullanıcıyla etkileşimi sağlayan yan program. Günümüz modern…