Frontend & Backend Kavramı

Web, Web Tasarım

26 Nisan 2018

Yazdığımız uygulamalar yüksek ihtimalle çok kullanıcılı uygulamalardır. Çoklu kullanıcılı uygulamalar genelde Sunucu(Server)/İstemci(Client) mantığı ile yazılır. Sunucu yani çevrim içi çalışan, tüm verilerin tutulduğu merkezi bir sistem. İstemci yani bu merkezi sisteme bağlı çalışan merkezi sisteme veri iletimi yapan, kullanıcıyla etkileşimi sağlayan yan program.

Günümüz modern uygulamalar da bu istemci genelde tarayıcıdır(browser). Tarayıcı üzerinden kullanılan uygulamalar genelde Web Uygulaması olarak adlandırılır. Kullanıcı uygulamayı kullanmak istediğinde tarayıcıdan sunucuya bir istek gönderir, sunucu isteğe göre uygulama içerisinde kendi anlayacağı bölümleri işleyerek kullanıcıya uygun çıktıyı üretir ve tarayıcıya gönderir. Tarayıcı aldığı çıktıyı kendi içerisinde yorumlar ve kullanıcıya uygun çıktıyı üretir. Sonra kullanıcı gerektiği yerde tekrar sunucuya istek gönderir, tekrar cevap gelir.

Genel olarak tarayıcı bazlı Sunucu/İstemci mimarisi basit anlatımla bu şekilde çalışır.

Burada önemli bir kısım sunucunun kendi anladığı kısımları yani sunucu tabanlı diller( C#, Java, Php, Python, Ruby vs.) ile yazılmış kısımları çalıştırması, tarayıcının da kendi anladığı yani tarayıcı dilleri( HTML,Css,Javascript, Dary vs.) ile yazılmış kısımları çalıştırmasıdır.

Sunucu tarafında çalışan koda Backend, tarayıcı üzerinde çalışan koda Frontend denir. Web uygulamaları yazarken Backend ve Frontend kodları aynı proje içerisinde kullanırız. Hangi iş mantığı hangi kısımda çalışacaksa ona göre ya Backend’de yada Frontend’de yazılır.