HTML5 Speech ile sesi yazıya çevirme

Html5, JavaScript

8 Temmuz 2018

Kısa zaman önce sosyal medya uygulamalarında popüler olan konuştuğunuzu yazıya çeviren sistemi bugün github da dolaşırken gördüm. Biraz kurcaladım nasıl olduğunu öğrendim ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Kodlar aşağıdaki gibi. Bu kodları istediğiniz gibi düzenleyebilir istediğiniz hale getirebilirsiniz. Bazı projelerde soru cevap için kullanıldığını bile gördüm. Ufacık bir fonksiyon ile sesi yazıya çevirebiliyorsunuz.

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<script>
	var recognition = new webkitSpeechRecognition();
	recognition.continuous = true;
	function start(){
		recognition.onresult = function(event) { 
			var output = document.getElementById("output");
			output.innerHTML = "";
			for(var i=0; i<event.results.length; i++){
				output.innerHTML = output.innerHTML + event.results[i][0].transcript;
			}
		}
		recognition.start();
	}
</script>
</head>
<body>
	<h1>HTML5 Speech</h1>
	<input id="bStart" type="button" value="Başla" onclick = "start();"></input>
	<div id = "output"></div>
</body>
</html>