Interface Nedir?

Interface adından da anlaşılacağı üzere öteki sınıflara yön vermek, rehberlik yapmak anlamını taşır. Interface tanımlamaları içerisinde kesinlikle kod bloğu bulunmaz. Sadece tanımlama yapılır.
Bir Class ancak bir class’tan türetebilirken, bir Class birden fazla Interface ten türetilebilir.
Kod içerisinde “new” anahtar sözcüğü ile oluşturulamazlar.
Bir derslik birden fazla interface implemente edebilir.
Implemente edicek sınıflar arasında genelde “can-do” ilişkisi vardır.
Interface içerisine sadece boş method’lar tanımlanabilir.

public interface IBasliklar{
string AnaBaslik();
string AltBaslik();
}
 
public interface IUzunluk{
string En();
string Boy();
}

Yukarıdaki örnekte interface adı I ile başladığına dikkat edelim. Burada I harfi bunun Interface olarak tanımlandığı hakkında bilgi verir.

Bir Interface’in tüm üyeleri Public kabul edilir. Abstract Class’ta olduğu gibi bunda da Private, Protected, Static gibi tanımlamalar yapılamaz.

Interface kullanılan bir örnek;

public classpostlar : IBasliklar{
public string AnaBaslik(){
    return "Bendivar.com";
}
}

Burada IBaslik içinde tanımlanmış olan her özellik yazılmalı.

Aksi halde uyarı verecektir. İşte bu yüzden rehberlik yapan anlamına gelen interface yapılarını kullanıyoruz.

You may also like...