CentOS 7’ye Memcached Nasıl Kurulur?

Düşük kaynaklı sunucuların kurtarıcısı Memcached hafıza’daki verileri ve nesneleri önbelleğe alarak dinamik web uygulamalarının performansını geliştirmemizi ve hızlandırmamızı sağlayan açık kaynaklı bir dağıtılmış bellek nesnesi önbellekleme programıdır. Memcached ayrıca veritabanı performansını artırmak için tüm veritabanı tablolarını ve sorgularını önbelleğe almak için kullanılır. WordPress kullanıcıları sunucularına memcached kurduktan sonra W3 Total Cache eklentisinden cache için Memcached seçebilirler ve sitelerini daha performanslı hale getirebilirler.

Her zamanki gibi önce son güncellemelerimizi alalım sonrasında kuruluma geçelim.

yum update
yum install memcached

Kurulum bitip Complete! yazısını gördükten sonra Memcached sunucunuzu yönetmek için birkaç araç sunan bir istemci kütüphanesi olan libmemcached’i yükleyeceğiz.

yum install libmemcached

Comlete! yazısını görünce kurulduğunu anlıyoruz.

Memcached şimdi CentOS sisteminize bir servis olarak kurulmalıdır, ayrıca bağlantısını test etmenizi gerektiren araçlar. Şimdi yapılandırma ayarlarını korumak için daha ileriye gidebiliriz .

Memcached Güvenlik Yapılandırma Ayarları

Yüklenen Memcached hizmetinin 127.0.0.1 yerel arayüzünü dinlediğinden emin olmak için, / etc / sysconfig / memcached yapılandırma dosyasındaki OPTIONS değişkenini değiştiririz.

nano /etc/sysconfig/memcached

OPTIONS değişkenini arayın ve -l 127.0.0.1 -U 0 değerini OPTIONS değişkenine ekleyin. Bu yapılandırma ayarları sunucumuzu hizmet reddi saldırılarına karşı koruyacaktır.

" /etc/sysconfig/memcached "

PORT="11211"
USER="memcached"
MAXCONN="1024"
CACHESIZE="64"
OPTIONS="-l 127.0.0.1 -U 0" 

Yukarıdaki parametrelerin her birini ayrıntılarıyla bakalım.

PORT: Çalıştırmak için Memcached tarafından kullanılan port.
KULLANICI: Memcached servisi için başlangıç programı.
MAXCONN: Maksimum eşzamanlı bağlantıyı 1024’e ayarlamak için kullanılan değer. Meşgul web sunucuları için gereksinimlerinize bağlı olarak istediğiniz sayıyı artırabilirsiniz.
CACHESIZE: Önbellek boyutu belleğini 2048 olarak ayarlayın. Meşgul sunucular için 4GB’a kadar artırabilirsiniz.
SEÇENEKLER: Sunucunun IP adresini ayarlayın, böylece Apache veya Nginx web sunucuları buna bağlanabilir.

Yapılandırma değişikliklerinizi uygulamak için Memcached servisinizi yeniden başlatın ve etkinleştirin.

systemctl restart memcached
systemctl enable memcached

Başladıktan sonra, Memcached servisinizin yerel arayüze bağlı olduğunu ve aşağıdaki netstat komutunu kullanarak yalnızca TCP bağlantılarını dinlediğini onaylayabilirsiniz.

netstat -plunt

Sunucunun istatistiklerini, gösterildiği gibi memcached-tool kullanarak da kontrol edebilirsiniz.

memcached-tool 127.0.0.1 stats

Şimdi, güvenlik duvarınızda gösterildiği gibi 11211 numaralı bir bağlantı noktasını açarak Memcached sunucusuna erişime izin verdiğinizden emin olun.

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=11211/tcp

Memcached PHP eklentisi ve diğer gerekli paketleri yükleme

Şimdi Memcached daemon ile çalışmak için PHP eklentisini kurun

yum install php-pecl-memcach
yum install perl-Cache-Memcached 
yum install python-memcached 

Değişiklikleri yansıtmak için Apache veya Nginx servisini yeniden başlatın.

systemctl restart httpd
systemctl restart nginx

You may also like...