Berkehan BENDİVAR


DevOps Solution Architecture
Kedi ve Çay aşığı 🖤


Image Oluşturma K8S Üzerinde Çalıştırma

Adım 1: Dockerfile Oluşturma: Kubernetes üzerinde çalıştırmak için bir konteyner imajı oluşturmak için öncelikle bir Dockerfile oluşturmanız gerekmektedir. Dockerfile, konteyner imajının nasıl oluşturulacağını ve gereksinimlerini tanımlayan bir metin dosyasıdır.

FROM python:3.9

WORKDIR /app

COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

COPY . .

CMD ["python", "app.py"]

Yukarıdaki Dockerfile örneği, Python 3.9 tabanlı bir imaj kullanarak bir uygulamayı oluşturur. İlgili dosyaları kopyalar, gerekli paketleri yükler ve ardından app.py adlı bir Python uygulamasını çalıştırır.

Adım 2: Konteyner Imajını Oluşturma: Dockerfile’ınızı oluşturduktan sonra, Docker CLI kullanarak konteyner imajını oluşturmanız gerekmektedir. Aşağıdaki komutu kullanarak Dockerfile’ı içeren dizinde bir imaj oluşturabilirsiniz:

docker build -t my-image:latest .

Yukarıdaki komut, Dockerfile’ı mevcut dizindeki kontekst olarak kullanır ve my-image:latest adında bir imaj oluşturur. İmajı istediğiniz ad ve etiketle değiştirebilirsiniz.

Adım 3: Imajı Bir Konteyner Orkestrasyon Aracına Yayınlama: Konteyner imajını oluşturduktan sonra, onu Kubernetes ortamında çalıştırmak için bir konteyner orkestrasyon aracına yayınlamanız gerekmektedir. Bunun için farklı yöntemler ve araçlar mevcuttur.

Örneğin, Docker imajını bir Docker Registry’ye yükleyebilir veya Kubernetes tarafından desteklenen bir imaj kaynağına gönderebilirsiniz.

Örnek olarak, Docker Hub gibi bir Docker Registry’ye yüklemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

docker login
docker tag my-image:latest username/my-image:latest
docker push username/my-image:latest

Yukarıdaki komutlarla, Docker Hub’a giriş yapar, oluşturulan imajı username/my-image:latest olarak yeniden adlandırır ve ardından imajı Docker Hub’a yükler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir