PHP ile explode/implode kullanımı

PHP

21 Nisan 2018

PHP explode ve implode fonksiyonları temel olarak array diziler ile ilgili hazır fonksiyonlardır. Bu fonksiyonlar büyük çaplı projelerinizde sıklıkla kullanacağınız fonksiyonlardır.

Tanımlarına gelirsek;

Explode : explode fonksiyonu “String to Array” işlemi yapar. Kısaca etiket sistemini örnek gösterebilirim.

“php, explode, implode”

Explode’a şöyle bir örnek vereyim;

<?php
   $veriler = "berkehan,bendivar,html,css,php";
   $explodeOrnegi = explode(",",$veriler);
   echo $explodeOrnegi[0]; 
   // Çıktısı: berkehan
?>

Bir diğer fonksiyon implode’un tanımı ise şöyle;

Implode : implode fonksiyonu explode fonksiyonunun tam tersini yapar. “Array to String” işlemini gerçekleştirir. Implode hazır fonksiyonunun kullanımını da iyi anlayabilin diye ufak bir örnek yapalım.

<?php
   $dizi = array("Berkehan","Bendivar","PHP", "Coder");
   $Sonuc = implode($dizi);
   print_r($Sonuc);
   // Çıktısı : BerkehanBendivarPHPCoder
?>

Kullanımları basit olan ama en çok işinize yarayacak en iyi fonksiyonlardır.