CentOS 7’de MongoDB Nasıl Kurulur?

Mongo DB Nedir?

  • MongoDB; MongoDB Inc. tarafından ölçeklenebilir, doküman tabanlı, C++ ile geliştirilmiş açık kaynak, NoSQL veritabanı uygulamasıdır. MongoDB, verileri JSON tipinde dokümanlarda saklamaktadır, anlamsal alanları dokümandan dokümana değişir ve veri yapısı zaman içinde değiştirilebilir. MongoDB ücretsiz ve açık kaynaklı bir veritabanıdır. MySQL ve PostreSQL gibi SQL veritabanlarından farklı NoSQL veritabanı olarak sınıflandırılmıştır.

MongoDB Nasıl Kurulur?

Gerekli olan repomuzu /etc/yum.repos.d/ dosya yoluna ekliyoruz.

nano /etc/yum.repos.d/mongodb-org.repo

İçerisine aşağıdaki satırları ekliyoruz

[mongodb-org-4.0]
name=MongoDB Repository
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/4.0/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.0.asc

Ardından MongoDB’yi sistemimize dahil ediyoruz.

sudo yum install mongodb-org

Bu sırada GPG anahtarının sisteme eklenmesini isteyebilir. y deyip devam ediyoruz. mongodb-org paketinin kurulumunu yaparken mongodb-org-server, mongodb-org-mongos, mongodb-org-shell, mongodb-org-tools paketlerininde sisteme dahil edildiğini göreceksiniz korkmayın.

MongoDB servisini başlatıyoruz ve sistem başlangıcına ekliyoruz

sudo systemctl start mongod
sudo systemctl enable mongod

Peki MongoDB’de Güvenlik Ayarları Nasıl Yapılır?

Kurulumu tamamladığımız zaman pek çok arkadaşımız parola koymayı unutuyordu hatta zamanında bu yüzden pek çok kurumunda başı derde girmişti bu yüzden biz gerekli kontrollerimizi yapıyoruz. /etc/mongod.conf yolunda aşağıdaki değişiklikleri gözlemliyoruz.

Kimlik doğrulamanın aşağıdaki gibi açık olması gerektiğini unutmayın.

security:
  authorization: enabled

Eğer herhangi bir değişiklik yaparsanız ayarların geçerli olması için lütfen MongoDB servislerini yeniden başlatın

sudo systemctl restart mongod

You may also like...