CentOS 7’de Git Nasıl Kurulur?

Git Nedir?

  • Git, yazılım geliştirme süreçlerinde kullanılan, hız odaklı, dağıtık çalışan bir sürüm kontrol ve kaynak kod yönetim sistemidir.

Git Nasıl Kurulur?

Öncelikle kurulum için bize gerekli olan repoyu /etc/yum.repos.d/ yoluna ekliyoruz.

nano /etc/yum.repos.d/git-main.repo

İçerisine aşağıdaki satırları ekliyoruz.

[git-main]
name=Wandisco GIT Repository
baseurl=http://opensource.wandisco.com/centos/7/git/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://opensource.wandisco.com/RPM-GPG-KEY-WANdisco

Gerekli olan GPG Anahtarını sistemimize ekliyoruz.

sudo rpm --import <http://opensource.wandisco.com/RPM-GPG-KEY-WANdisco>

Git’i sistemimize kuruyoruz;

sudo yum install git

Git’i kurduk işimiz bitmedi git’e kişisel bilgilerimizi eklememiz gerekiyor. Kişisel bilgileri eklemek için;

git config --global user.name "Berkehan Bendivar"
git config --global user.email "berkehan@bendivar.com"

Yukarıda girdiğimiz bilgiler ~/.gitconfig alanında saklanacaktır.

You may also like...