Berkehan BENDİVAR


DevOps Solution Architecture
Kedi ve Çay aşığı 🖤


Kubeadm Kullanarak Kubernetes Ortamı Oluşturmak

Bir önceki makalede Kubernetes ve Docker Terimleri öğrendiğimize göre bu makalede de kubeadm ile basit bir kubernetes ortamı oluşturalım.

Gereksinimler:

1 Master (Ubuntu 20.04 LTS)

2 Worker Node (2 adet Ubuntu 20.04 LTS)

Adım 1: İşletim Sistemi Hazırlığı

Kubernetes’i kurmak için her bir düğümde aynı işletim sistemini kullanmanız önemlidir. Bu makalede Ubuntu 20.04 LTS işletim sistemini kullanacağız. İşletim sisteminin her bir düğümde yüklü olduğundan emin olun.

Adım 2: Docker Kurulumu

Kubernetes, konteyner tabanlı bir platform olduğundan, her bir düğümde Docker’ın yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki komutları kullanarak Docker’ı her bir düğümde yükleyin:

sudo apt update
sudo apt install docker.io -y
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker

Adım 3: Kubeadm, Kubelet ve Kubectl Kurulumu

Kubeadm, Kubernetes kümesini oluşturmak için kullanacağımız ana araçtır. Kubelet, Kubernetes düğümlerinde çalışan ajan olarak görev yapar ve Kubectl, Kubernetes kümesini yönetmek için kullanılan bir komut satırı aracıdır. Her bir düğümde aşağıdaki komutları kullanarak Kubeadm, Kubelet ve Kubectl’ı yükleyin:

sudo apt update
sudo apt install -y apt-transport-https ca-certificates curl
sudo curl -fsSLo /usr/share/keyrings/kubernetes-archive-keyring.gpg https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/kubernetes-archive-keyring.gpg] https://apt.kubernetes.io/ kubernetes-xenial main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list
sudo apt update
sudo apt install -y kubelet kubeadm kubectl
sudo apt-mark hold kubelet kubeadm kubectl

Adım 4: Master Node Kurulumu

Şimdi Kubernetes kümesinin ana düğümünü oluşturmak için Kubeadm’i kullanacağız. Master düğümünde aşağıdaki komutu çalıştırın:

sudo kubeadm init --pod-network-cidr=192.168.0.0/16

Bu komut, Kubernetes kümesini başlatırken gereken tüm bileşenleri kuracak ve size bir “kubeadm join” komutu verecektir. Bu komutu, Worker düğümlerinde çalıştırarak onları Kubernetes kümesine ekleyebilirsiniz. Ayrıca, “kubeconfig” dosyasını oluştururken size bir komut verecektir. Bu komutu çalıştırarak Kubernetes kümesine erişmek için “kubectl” komutunu yapılandırabilirsiniz.

Adım 5: Worker Node’ların Katılımı

Master düğümünü kurduktan sonra, Worker düğümleri kümesine katılabilir. Her bir Worker düğümünde aşağıdaki komutu çalıştırarak bunu yapabilirsiniz:

sudo kubeadm join <master-node-ip>:<master-node-port> --token <token> --discovery-token-ca-cert-hash <hash>

Bu komutu çalıştırdıktan sonra, Worker düğümü Kubernetes kümesine katılacak ve yönetimi Master düğümüne devredilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir