Berkehan BENDİVAR


DevOps Solution Architecture
Kedi ve Çay aşığı 🖤


Kubectl Kullanımı

kubectl, Kubernetes kümesi ile etkileşime geçmek için kullanılan komut satırı aracıdır. Bu makalede, kubectl’nin nasıl kurulacağını ve temel kullanımını adım adım açıklayacağım.

Adım 1: kubectl’nin Kurulumunu Gerçekleştirme

kubectl’yi kullanabilmek için öncelikle Kubernetes kümesine erişiminiz olmalıdır. Kubernetes kümesini yerel olarak çalıştırıyorsanız, kubectl genellikle Kubernetes ile birlikte kurulur. Ayrıca, kubectl’yi ayrı olarak indirip kurabilirsiniz. Resmi Kubernetes belgelerinden veya dağıtımınıza özgü belgelerden doğru kubectl sürümünü indirin ve kurulum talimatlarını izleyin.

Adım 2: kubectl Yapılandırmasını Ayarlama

kubectl’yi kullanmadan önce, Kubernetes kümesiyle iletişim kurabilmesi için yapılandırmanızı ayarlamanız gerekmektedir. Bunun için, kubectl yapılandırma dosyasını düzenlemeniz veya oluşturmanız gerekebilir. Varsayılan olarak, kubectl yapılandırma dosyası ~/.kube/config konumunda bulunur.

Aşağıda, örnek bir kubectl yapılandırma dosyasının nasıl görünebileceği gösterilmektedir:

apiVersion: v1
clusters:
- cluster:
  certificate-authority: /path/to/certificate-authority
  server: https://kubernetes-api-server
 name: my-cluster
contexts:
- context:
  cluster: my-cluster
  user: my-user
 name: my-context
current-context: my-context
kind: Config
preferences: {}
users:
- name: my-user
 user:
  client-certificate: /path/to/client-certificate
  client-key: /path/to/client-key

Yapılandırmayı, kendi kümenizin yapılandırmasıyla değiştirin veya mevcut kümenize göre düzenlemeler yapın.

Adım 3: kubectl Komutlarını Kullanma

kubectl, birçok farklı komutu destekler ve Kubernetes kümesiyle etkileşimde bulunmak için kullanılır. İşte temel kubectl komutlarından bazıları:

 1. Küme Bilgilerini Görüntüleme: kubectl cluster-info
 2. Kaynakları Listeleme: kubectl get <kaynak_türü>Örnekler:
  • kubectl get pods: Pod’ları listeler.
  • kubectl get services: Servisleri listeler.
  • kubectl get deployments: Dağıtımları listeler.
 3. Kaynakları Oluşturma/Yenileme/Silme: kubectl create, kubectl apply, kubectl deleteÖrnekler:
  • kubectl create -f <dosya>: YAML veya JSON dosyasına göre kaynak oluşturur.
  • kubectl apply -f <dosya>: YAML veya JSON dosyasına göre kaynak oluşturur veya günceller.
  • kubectl delete <kaynak_türü> <kaynak_adı>: Belirli bir kaynağı siler.
 4. Kaynak Ayrıntılarını Görüntüleme: kubectl describe <kaynak_türü> <kaynak_adı>Örnekler:
  • kubectl describe pod my-pod: my-pod adlı pod hakkında ayrıntıları görüntüler.
  • kubectl describe service my-service: my-service adlı servis hakkında ayrıntıları görüntüler.

Bu sadece temel bir kubectl kullanım örneğidir. Kubectl, çok daha fazla komut ve seçeneğe sahiptir. Daha fazla bilgi için resmi Kubernetes belgelerine veya kubectl --help komutunu kullanarak kubectl belgelerine başvurabilirsiniz.

Bu makalede, kubectl’nin nasıl kurulacağını ve temel kullanımını adım adım açıkladım. Kubectl, Kubernetes kümesiyle etkileşimde bulunmak için güçlü bir araçtır ve Kubernetes kaynaklarını oluşturmanıza, yönetmenize ve izlemenize yardımcı olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir