Berkehan BENDİVAR


DevOps Solution Architecture
Kedi ve Çay aşığı 🖤


Kubernetes Lokalden Pod’a – Pod’dan Lokale Veri Kopyalama

Lokalden Pod’a veya Pod’dan Lokale veri kopyalama işlemleri için Kubernetes çeşitli yöntemler sunmaktadır. İşte bu işlemleri gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz iki yaygın yöntem:

Yöntem 1: kubectl cp Komutunu Kullanma kubectl cp komutu, bir Pod ile yerel arasında veri kopyalamak için kullanılan bir komuttur. İşte bu yöntemin adımları:

  1. Lokalden Pod’a Veri Kopyalama: Lokaldeki bir dosyayı bir Pod içine kopyalamak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:
kubectl cp /lokalden/dosya.txt <pod-adı>:<pod-dizin>/dosya.txt

Yukarıdaki komutta /lokalden/dosya.txt kısmını lokaldeki dosyanın yolunu ve <pod-adı> ile <pod-dizin> kısımlarını hedeflediğiniz Pod ve dizinle değiştirmeniz gerekmektedir. Bu komut, belirtilen dosyayı Pod içindeki belirtilen dizine kopyalar.

  1. Pod’dan Lokale Veri Kopyalama: Bir Pod içindeki bir dosyayı lokalinize kopyalamak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:
kubectl cp <pod-adı>:<pod-dizin>/dosya.txt /lokale/dosya.txt

Yukarıdaki komutta <pod-adı> ve <pod-dizin> kısımlarını hedeflediğiniz Pod ve dosya yolunu belirtmek için değiştirmeniz gerekmektedir. Bu komut, belirtilen dosyayı Pod içerisinden belirtilen lokal dizine kopyalar.

Yöntem 2: Kubectl Exec ve Tar Komutunu Kullanma Bir diğer yöntem, kubectl exec komutunu kullanarak Pod içinde bir dosyayı arşivlemek ve ardından bu arşivi tar komutuyla lokal olarak açmaktır. İşte bu yöntemin adımları:

  1. Pod’da Dosya Arşivleme: Pod içindeki bir dosyayı arşivlemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:
kubectl exec <pod-adı> -- tar -cf /pod-dizin/dosyalar.tar /pod-dizin/

Yukarıdaki komutta <pod-adı> ve /pod-dizin/ kısımlarını hedeflediğiniz Pod ve dosya dizinini belirtmek için değiştirmeniz gerekmektedir. Bu komut, belirtilen dizindeki dosyaları dosyalar.tar adlı bir arşive paketler.

  1. Lokale Dosya Arşivini Kopyalama: Arşivi lokal makineye kopyalamak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:
kubectl cp <pod-adı>:/pod-dizin/dosyalar.tar /lokale/dosyalar.tar

Yukarıdaki komutta <pod-adı> ve /pod-dizin/ kısımlarını hedeflediğiniz Pod ve arşivin konumunu belirtmek için değiştirmeniz gerekmektedir. Bu komut, Pod’daki arşivi lokal makineye kopyalar.

  1. Arşivin Lokalde Açılması: Lokale kopyalanan arşivi açmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:
tar -xf /lokale/dosyalar.tar -C /lokale/hedef-dizin/

Yukarıdaki komutta /lokale/dosyalar.tar kısmını lokaldeki arşivin yolunu ve /lokale/hedef-dizin/ kısmını arşivin açılacağı lokal dizini belirtmek için değiştirmeniz gerekmektedir. Bu komut, arşivi belirtilen hedef dizine açar.

Bu yöntemlerle, lokalden Pod’a veya Pod’dan Lokale veri kopyalayabilirsiniz. Hangi yöntemi tercih ettiğiniz size bağlıdır ve kullanım senaryonuza göre değişebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir